Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 3/10/2019 HĐND phường Cẩm Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức  kỳ họp thứ mười. Đến dự có đồng chí Bùi Thị Bính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.
 
 
 
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
 
Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND phường trình tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây khóa  IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Hòa (do chuyển sang vị trí công tác mới). Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND Cẩm Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2022; Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bầu cử.
 
Đồng chí Bùi Thị Bính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thị Minh Hải trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
 
Đồng chí Bùi Thị Bính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Hòa  trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND phường Cẩm Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Kết quả Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND phường Cẩm Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 18/19 phiếu đạt tỷ lệ 94,74%; Bà Vũ Thị Minh Hải trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu là 16/19 đạt 84,21% trên tổng số đại biểu có mặt.
 
Các đại biểu giơ tay biểu quyết
 
Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghe và nhất trí thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.
 
    Ngày đăng: 7/10/2019     Số lần download: 328
    Dung lượng File: 1 MB     Download

Các tin liên quan: