Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế Không
2 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Trong ngày 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
3 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Đường thủy, hàng hải 3 giờ làm việc 100.000 đồng
4 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc Không
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
11 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
12 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy, hàng hải 3 ngày làm việc 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
13 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dân số kế hoạch hóa gia đình 3 ngày làm việc Không
14 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt 2 ngày làm việc Không
15 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông của địa phương Khoa học - công nghệ 60 ngày Không
16 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng chống thiên tai 15 ngày làm việc Không
17 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng chống thiên tai 15 ngày làm việc Không
18 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai 15 ngày làm việc Không
19 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi 12 ngày làm việc Không
20 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi 12 ngày làm việc Không
Trang: