Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

10/03/2021 10:22

Sáng ngày 09/3/2021. Hội Người cao tuổi (NCT) phường Cẩm Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Hội NCT phường Cẩm Tây hiện có 08 chi hội, 45 tổ hội với 913 hội viên.  Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Người cao tuổi phường đã chú trọng làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng chất lượng hoạt động của Hội gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Nêu gương sáng” trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, khuyến học - khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên. Từ nguồn quỹ vận động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua Hội đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 650 cụ bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Tổ chức thăm hỏi 1550 lượt hội viên khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất với tổng số tiền 77.500.000đ; Tặng quà cho các Hội viên nhân ngày lễ tết ….Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ban ngành có chức năng thực hiện tốt chế độ chính sách cho người cao tuổi theo quy định pháp luật.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo phường Cẩm Tây và Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Cẩm Phả đề nghị: nhiệm kỳ tới Hội NCT tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt công tác phối hợp chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao chí càng cao”, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, tập hợp, động viên NCT chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theotư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. ..
Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 11 thành viên và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội
Tại Đại Hội, UBND phường cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các tin liên quan: