Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Phường Cẩm Tây xây lại tuyến tường bao bị đổ do mưa bão
    Ngày đăng: 25/8/2022     Số lần download: 197
    Dung lượng File: 588 KB     Download
Cẩm Tây: Tổng kết hoạt động hè năm 2022.
    Ngày đăng: 25/8/2022     Số lần download: 187
    Dung lượng File: 214 KB     Download
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NHÓM NHỎ MẤT CÂN BẰNG
    Ngày đăng: 25/8/2022     Số lần download: 203
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh tại phường Cẩm Tây
    Ngày đăng: 25/8/2022     Số lần download: 190
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Cẩm Tây: Tổng kết công tác PCTT – CR –CN – CHCN năm 2020.
    Ngày đăng: 20/4/2021     Số lần download: 387
    Dung lượng File: 177 KB     Download
Phường Cẩm Tây tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2021
    Ngày đăng: 20/4/2021     Số lần download: 366
    Dung lượng File: 58 KB     Download
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 |