Tin nổi bật

Thông báo

Từ ngày 01/9/2016, UBND phường Cẩm Tây triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Từ ngày 01/9/2016, UBND phường Cẩm Tây triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn