Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 15/11, Đảng ủy phường Cẩm Tây tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị TW 11, khóa XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

 
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Các đại biểu đã được nghe Đ/c Lê Viết Ven – Phó Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị TW 11 khóa XII của Đảng.  Theo đó, từ ngày 07-12/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.
Để thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao, Đảng ủy phường Cẩm Tây đề nghị, các chi bộ Đảng trên địa bàn khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch.
Cũng tại hội nghị, cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Cẩm Tây đã được nghe những thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay.


Đảng ủy phường Cẩm Tây tổ chức biểu dương khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tuyến đường đẹp, ATGT và TTĐT thành phố năm 2019.
 

Trong dịp này, Đảng ủy phường Cẩm Tây tổ chức biểu dương khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tuyến đường đẹp, ATGT và TTĐT thành phố năm 2019.

    Ngày đăng: 20/12/2019     Số lần download: 292
    Dung lượng File: 780 KB     Download

Các tin liên quan: